It looks like the spring of ’21 is slowly emerging… and equally slowly, the Netherlands are opening up. From 19 May onwards we may welcome 2 people per class ‘live’ – as it stands now. Not quite enough for a ‘real’ class in the big room. But great for those of you who can’t wait to get offline for a class. So this week we’ll start adding classes to the schedule where 2 people can sign up. Then you participate in the online lesson that is being given at that time and of course you also receive personal attention from the teacher. Not all classes are on the schedule yet, so please check back regularly!

Pay attention when you sign up: ‘at school’ means at the ASW, and for ‘online’ you don’t have to leave the house… Hopefully we’ll soon be able to admit more people to the classes. Some classes, including Tally’s classes and early morning classes, will remain online only.

A few ‘rules’:

  • there are not that many places so don’t sign up for all the lessons right away :) but of course we hope that all places will be used!
  • in the unlikely event that you are unable to join, unsubscribe well in advance so that someone else can still take your place.
  • if you end up on the waitlist, check your email so you know when you’ve been added to the class – and if you’ve made other plans, unsubscribe so that the next person waiting can get their turn.
  • and finally, some teachers come to the studio especially for these classes, so make sure you come too!

 

Reminder:

When you enter the yoga school, please put on your mouth mask, and you can take it off when the class starts. We keep 1,5 meter distance. The changing room and showers will remain closed until further notice. If possible, bring your own mat and a large towel or blanket. And you can disinfect your hands and the props you used before and after class.

We are regularly asked whether we will continue to teach online. Of course we cannot look into the future, but we find teaching online – although very different from ‘live’ – an enrichment. We are also very happy that we can take online yoga classes with teachers in India, England and the US (as we have done this past week alone). And as long as there is interest, our online lessons will remain part of our offer!

(Speaking of our offer: click here for a new addition to our schedule…)

Het lijkt erop dat de lente van 2021 heel langzaam gaat aanbreken… en langzamerhand wordt er ook in Nederland weer meer mogelijk. Vanaf 19 mei mogen we – zoals het er nu naar uitziet – weer 2 mensen per les live ontvangen. Dat is nog niet genoeg voor een ‘echte’ les in de grote zaal. Maar wel fijn voor diegenen van jullie die echt niet kunnen wachten om weer even offline mee te doen. We gaan dus deze week een aantal lessen op het rooster zetten waar zich 2 mensen voor kunnen inschrijven. Dan doe je mee met de online les die op dat moment gegeven wordt en natuurlijk krijg je ook persoonlijke aandacht van de leraar. De lessen staan nog niet allemaal op het rooster, maar houd het in de gaten!

Let goed op: ‘at school’ betekent op de ASW, en voor ‘online’ hoef je de deur niet uit… Hopelijk kunnen we binnenkort meer mensen toelaten! Sommige lessen, onder andere de lessen van Tally en de vroege ochtend-lessen, blijven alleen online.

Even de ‘regeltjes’:

  • er zijn niet zoveel plaatsen dus schrijf je niet meteen voor álle lessen in :) maar we hopen natuurlijk wel dat alle plaatsen gebruikt worden!
  • mocht je onverhoopt toch niet kunnen, schrijf je dan ruim van tevoren uit, zodat iemand anders je plaats nog kan innemen.
  • als je op de wachtlijst terecht komt, check dan je e-mail zodat je weet of je aan de les toegevoegd bent – en als je toch andere plannen hebt gemaakt, schrijf je dan uit, zodat de eventuele volgende wachtende aan de beurt kan komen.
  • en ten slotte: sommige leraren komen speciaal voor deze lessen naar de studio, dus zorg dat jij dan ook komt!

 

Weet je nog? 

Als je de yogaschool binnenkomt graag je mondkapje op, en dat mag weer af als de les begint. We houden 1,5 meter afstand. De kleedkamer en douches blijven nog even gesloten. Neem indien mogelijk je eigen mat en een grote handdoek of deken mee. En je kunt voor en na de les je handen en de gebruikte spullen ontsmetten.

We krijgen regelmatig de vraag of we online les blijven geven. Natuurlijk kunnen we niet in de toekomst kijken, maar wij vinden het online lesgeven – hoewel heel anders dan ‘live’ – een verrijking. Zelf zijn we ook heel blij dat we online yogales kunnen volgen bij leraren in India, Engeland en de VS (zoals we bijvoorbeeld alleen al deze afgelopen week hebben gedaan). En zolang er belangstelling voor is blijven onze online lessen deel van ons aanbod! 

(Over ons aanbod gesproken: klik hier voor een nieuwe toevoeging op ons rooster…)