Het leven is een edelsteen met vele facetten, en die facetten hebben soms scherpe randjes. Dat wéten we nou toch wel. Alleen is het weten-in-theorie wat anders dan het meemaken in werkelijkheid. Al eeuwenlang worstelen mensen met het in overeenstemming brengen van die theoretische kennis (maak je niet zo druk, alles is toch relatief!) met de weerbarstige realiteit. Hoe is een beetje gymmen op je yogamat daar relevant voor?

Even een lesje filosofie. In de Yoga Sutra’s staat (nummer II.1, als je het op wilt zoeken): ‘de handelingen van yoga (kriya yoga) zijn: vurige ijver in beoefening (tapas), zelfstudie en het bestuderen van geschriften (svādyāya), en ‘Īśvara praṇidhāna‘. Dat laatste is letterlijk vertaald: overgave aan God, het ‘hogere’, het onbekende, of het onkenbare. Het diepe besef dat je alleen maar kunt doen wat je kúnt, en dat er altijd dingen zijn die je niet kunt beïnvloeden. Een voortdurende onderstroom van het besef van je eigen kleinheid. En daar dan de grootsheid weer van zien.

Op de mat betekent dat: de houdingen doen met volle overgave, je best doen, je inzetten (tapas). Door de beoefening geef je niet alleen je lichaam de kans om optimaal in vorm te komen, maar oefen je ook je doorzettingsvermogen en train je je capaciteit om kalm te blijven als het leven ongemakkelijk aanvoelt. Svādyāya houdt in dat je leert van je ervaring, je leraren, en andere bronnen van kennis. En tegelijkertijd moet je je wel overgeven aan het besef dat je niet alles in de hand hebt, en dat je inspanning en de ‘beloning’ niet altijd een lineair verband met elkaar hebben.

Nadenken over deze drieslags-indeling kan je misschien helpen om in lastige situaties de balans te blijven behouden tussen hard werk, zelfreflectie en overgave. Niet lui gaan denken dat je alles wel aan ‘het hogere’ over kunt laten en dat het toch allemaal zo gaat als het gaat. Beseffen dat een beloning niet vanzelf volgt, ondanks dat je je best hebt gedaan. Weten dat kennis en wijsheid alléén niet de sleutel tot zielenrust zijn, maar dat zowel ‘actie’ – in beweging komen – en het loslaten van je vooropgezette ideeën daar ook aan bijdragen. Jezelf geen schuldgevoelens aan gaan praten als het anders loopt dan je had gepland of gehoopt. Dát soort dingen zijn de handelingen van yoga. Door ze te oefenen als het goed gaat in je leven, kunnen ze je hopelijk tot steun zijn in mindere tijden.

En hoe mooi is het om samen met anderen al die facetten van het leven te kunnen bekijken? Wij zijn blij met onze kleine gemeenschap, waarin zowel lief als leed gedeeld wordt. Zie voor lief en ook leed ook het September nieuws-bericht.