From next Saturday, November 6 onwards, we will have to check your QR-code. That means you must be able to demonstrate that you are vaccinated against, cured of, or tested for Covid-19. Please bring your QR code to class as well as a valid ID.

Please note: even if you have a valid QR code, please stay home if you may have corona-related complaints and get tested (and participate online!). If you’re fine: keep 1,5 m distance when possible, and wash or disinfect your hands before and after the lesson.

If you don’t have a valid QR code, we hope you will continue to join our online classes. If that doesn’t work for you, we are – as always – willing to pause or extend your subscription or class card.

Since the previous restrictions were lifted, we have ‘eased’ less than we could have done. This means that in the yoga rooms you can still keep 1,5 m distance, and that is also no problem in our spacious entrance. We see that you also try to give each other as much space as possible when changing. Please keep that up (or come to class in your yoga clothes). And keep your head up :)

Calling all Early Birds!

Working from home? Looking for a fresh start to your day?
Take advantage of the extra hour of morning light!
We now offer an online ‘early bird’ class every weekday.

New on Tuesday morning: All Levels Online with Dorthe from 7.30-8.30.

Vanaf aanstaande zaterdag, 6 november, moeten wij QR-codes gaan controleren. Dat betekent dat je aantoonbaar gevaccineerd tegen, genezen van, of getest op Covid-19 moet zijn. Neem je QR-code – en een geldig ID-bewijs – mee naar de les. 

Belangrijk: zelfs als je een geldige QR-code hebt, en je krijgt klachten die mogelijk corona-gerelateerd zijn: blijf thuis en laat je testen (en doe online mee!). Als je geen klachten hebt: houd waar mogelijk 1,5m afstand, en was of ontsmet je handen voor en na de les.

Als je geen geldige QR-code hebt, hopen we dat je van ons online aanbod gebruik blijft maken. Mocht dat voor jou niet werken, dan zijn we – zoals altijd – bereid om je abonnement of leskaart te pauzeren of te verlengen.

We hebben sinds de vorige versoepelingen minder ‘versoepeld’ dan zou hebben gemogen. In de zaal kun je nog steeds 1,5 m afstand houden, en ook in onze ruime entree is dat geen probleem. We zien dat jullie ook bij het omkleden elkaar zoveel mogelijk ruimte proberen te geven. Blijf dat vooral doen (of kom in je yogakleren naar de les). En houd moed :)

Calling all Early Birds!

Weer aan het thuiswerken? Wil je je dag goed starten?
Maak nu gebruik van dat extra uurtje licht in de ochtend.
We hebben nu op iedere werkdag een online ‘early bird’ les. 

Nieuw op dinsdagochtend: All Levels Online met Dorthe van 7.30-8.30.