Privacyverklaring

 

iYoga Utrecht is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. We leggen hierin uit hoe we jouw persoonsgegevens bewaren en ermee omgaan. We vertellen waarom we welke gegevens bewaren en waar we ze opgeslagen hebben. Daarnaast informeren we je hier ook over jouw rechten met betrekking tot jouw persoonlijke gegevens. De privacyverklaring zullen we soms veranderen. De geldende verklaring zal altijd op de site te lezen zijn, we adviseren je daarom om de verklaring periodiek te lezen.

1. Contactgegevens

www.iyogautrecht.nl
Amsterdamsestraatweg 227
3551 CC Utrecht
info@iyogautrecht.nl
06 1919 5182

BTW NL853410379B01
KvK 59298774

iYoga Utrecht is een VOF die is opgericht door Hiske van der Meulen en Claas Hille. De functionaris gegevensbescherming van iYoga Utrecht is te bereiken via info@iyogautrecht.nl.

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

iYoga Utrecht verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken en met welk doel we dat doen:

2.1 Welke gegevens wij mogelijk verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

2.2 Het beheer van je account bij MindBody

Je hebt een account bij MindBody. Hierin staan je persoonlijke gegevens in een profiel. Je kunt hier je aankopen terugvinden en je bezoeken aan iYoga Utrecht worden hierin bijgehouden. Deze gegevens gebruiken we voor onze financiële administratie. Je kunt de gegevens in je profiel zelf wijzigen.

2.3 Het verwerken van bestellingen en betalingen

Wanneer je een abonnement neemt bij iYoga Utrecht, dan vul je een toestemmingsformulier in. Hierop staan je persoonlijke gegevens: naam, adres, emailadres en bankgegevens. Door het formulier te ondertekenen geef je ons toestemming om via automatische incasso je betaling te verwerken.

2.4 Contact opnemen

We nemen soms contact met je op. Bijvoorbeeld door je een automatisch bericht te sturen als je je hebt aangemeld voor een yogales of workshop, of wanneer je leskaart verloopt. En soms sturen we je een persoonlijk bericht of sms, bijvoorbeeld als een les waarvoor je je hebt aangemeld niet doorgaat.

2.5 Het versturen van nieuwsbrieven

We versturen via e-mail nieuwsbrieven (maximaal 12 per jaar). Daarmee houden we je op de hoogte van veranderingen bij iYoga Utrecht, bijvoorbeeld over activiteiten die we organiseren, roosterwijzigingen of nieuwe docenten. Bij het aanmaken van je account kun je zelf aangeven of je de nieuwsbrief wilt ontvangen. Of je vult op onze website daarvoor bestemde formulier in. We gebruiken voor de nieuwsbrieven alleen je voornaam, achternaam en emailadres. De nieuwsbrief bevat altijd een link waarmee je je af kunt melden.

2.6 Google Analytics

We gebruiken Google Analytics om gegevens van jouw bezoek aan onze website te verzamelen. Dit zijn anonieme gegevens, dus niet gebonden aan jouw persoonsgegevens. We zien bijvoorbeeld informatie over welke pagina je hebt bezocht of waarop je hebt geklikt. Het doel is om de website van iYoga Utrecht beter te maken.

2.7  iYoga Utrecht verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

3. Andere partijen

De gegevens die iYoga Utrecht van jou ontvangt en verwerkt worden beheerd bij een aantal bedrijven:

1. MindBody

iYoga Utrecht werkt samen met MindBody, het reserveringssysteem waarin we de bezoeken aan onze lessen en workshops bijhouden. Wanneer je klant bij iYoga UTrecht bent, dan heb je een persoonlijk account bij Mindbody met daarin je persoonlijke informatie.

2. MailChimp

De nieuwsbrieven van iYoga Utrecht worden verzonden met het programma MailChimp. Wanneer je hebt aangegeven dat je de nieuwsbrief wilt ontvangen, dan wordt jouw naam en emailadres opgeslagen in een lijst binnen MailChimp.

3. Hostnet

Hostnet is de host van de email en website van iYoga Utrecht. Wanneer jij ons mailt, worden deze mails opgeslagen op de servers van Hostnet. Als je gegevens achterlaat op onze website dan worden deze ook opgeslagen op de servers van Hostnet.

4. Google

iYoga Utrecht gebruikt diensten van Google (Gmail en Google Analytics). Wanneer jij ons mailt of onze website gebruikt, kunnen deze gegevens ook door Google worden opgeslagen.

4. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@iyogautrecht.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

5. Geautomatiseerde besluitvorming

iYoga Utrecht neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Dit zijn bijvoorbeeld besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van iYoga Utrecht) tussen zit.

6. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

iYoga Utrecht bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. We bewaren ze om diensten aan jouw te kunnen leveren of omdat het nodig is voor het uitvoeren van onze werkzaamheden.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia

De gegevens die te maken hebben met je betalingen aan ons die we nodig hebben voor onze financiële administratie bewaren we ten minste 7 jaar (wettelijk verplichte bewaartermijn voor de administratie voor belastingaangifte).

Het beheer van je account bij MindBody

Je persoonlijke gegevens die in MindBody staan, worden voor onbepaalde tijd bewaard. Je kunt zelf op ieder moment de gegevens veranderen. En wanneer je wilt, kun je ons vragen om je account geheel te verwijderen. Je bezoekgegevens blijven dan anoniem in MindBody staan.

Het verwerken van bestellingen en betalingen

Je betaalgegevens staan in je MindBody-account. Je kunt ze op ieder moment wijzigen. Wanneer we geen incasso-afspraak met je hebben, kun je ze op ieder moment verwijderen. De geschiedenis van je betalingen blijft anoniem in MindBody staan.

Wanneer je een abonnement afsluit bij iYoga Utrecht, geef je schriftelijk toestemming voor de automatische incasso door middel van een incassoformulier. Dit formulier bewaren we op een veilige plaats. Wanneer jij je abonnement opzegt, vernietigen we dit formulier na 1 jaar.

Contact opnemen

Op het moment dat je via e-mail contact opneemt met iYoga Utrecht, worden de gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die gegevens worden tot maximaal vijf jaar bewaard.

Het versturen van nieuwsbrieven

Je naam en e-mailadres worden opgeslagen in MailChimp. We bewaren je gegevens hier voor onbepaalde tijd. Wanneer jij wilt kun je je uitschrijven via de link onderaan de nieuwsbrief of door een mail te sturen naar inf@iyogautrecht.nl.

Google Analytics

De informatie die Google Analytics op de website van iYoga Utrecht verzamelt zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw persoonsgegevens. Deze informatie wordt voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

7. Delen van persoonsgegevens met derden

iYoga Utrecht verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. iYoga Utrecht blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door iYoga Utrecht en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, het overdragen van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@iyogautrecht.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Wij wijzen je er tevens op dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

iYoga Utrecht neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. We maken geen kopieën van jouw persoonlijke gegevens. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en bewaard in een afgesloten kast.

Jouw persoonlijke gegevens die door iYoga Utrecht of door de eerder genoemde andere bedrijven worden beheerd, zijn beveiligd met een persoonlijke login en wachtwoord. De medewerkers van iYoga Utrecht hebben alleen toegang tot de gegevens die ze nodig hebben om hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

De apparaten die we gebruiken om toegang te krijgen tot jouw gegevens zijn ook beveiligd met een wachtwoord. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot jouw gegevens is beperkt tot het benodigde minimum.

Je bezoek aan onze website wordt beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van iYoga Utrecht privé is.

Als jij het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@iyogautrecht.nl.