Welcome back!

Na ruim 3 maanden online lesgeven mogen we jullie weer op de ASW verwelkomen! Wij kijken er naar uit om jullie weer in levende lijve te zien – en horen, want op Zoom is het voor ons maar stil.

We gaan de komende tijd experimenteren met een divers aanbod: de online lessen blijven! Sommige lessen zullen alleen online gegeven worden, en je kunt lessen op de ASW ook online bijwonen (hopen we!). Het nieuwe rooster komt binnenkort online – maar we vragen van jullie beetje geduld en flexibiliteit. We gaan klein beginnen en langzaam opbouwen;

We hebben natuurlijk ook een protocol opgesteld met maatregelen om zo veilig mogelijk en binnen de richtlijnen van de overheid les te kunnen geven. Dit vereist wat van ons, maar ook van jullie! Lees ons protocol voor je naar de les komt. En pak je tas maar vast in want vanaf nu moet je sommige spullen zelf meenemen…

Als je lessenkaart verlopen is, kun je die weer activeren als je wilt. Stuur ons even een mailtje. We verlengen de looptijd zonder problemen. Als je de verlopen lessen aan ons wilt ‘doneren’ en een nieuwe kaart wilt kopen kan dat natuurlijk ook. Als jij financieel getroffen bent (of sowieso minder financiële ruimte hebt), kijk dan hier wat de mogelijkheden zijn of neem contact met ons op als je een ander plan hebt.

handstand claas

After more than 3 months of online teaching, we’re ready to welcome you back at the ASW! We’re looking forward to see and hear you again because it’s very quiet for us on Zoom.

We will experiment with a diverse offering: we’re keeping the online classes! Some classes will be online only for now, and other ‘live’ classes at ASW will be webcasted as well (we hope!). The new schedule will be online soon but we ask a bit of patience and flexibility from you as we’ll start small and build up gradually.

Of course we have made a protocol with measures to be able to re-open as safely as possible and within the government guidelines. This means we have to do some things, but you will too! Check the protocol before you book a class. And pack your bags, because from now on we will ask you to bring some stuff…

If your class card expired you can choose to reactivate it. Just shoot us an email. We will extend the expiration date without problems. If you want to ‘donate’ the expired classes to us and buy a new card instead you’re of course welcome to do so. If you have financial hardship due to Covid (or anyway), then look here to see what options we offer, or contact us if you have a different idea.