#flattenthecurve – We’re closed until April 6

iYogaUtrecht is gesloten tot 6 April. We hebben alle workshops en andere evenementen al afgelast of uitgesteld, en nu ook de reguliere lessen. We vinden het natuurlijk ontzettend jammer om te doen. Dit is ons levensonderhoud en we houden ontzettend van ons werk Рen het betreft niet alleen ons: ook de andere leraren zijn mede afhankelijk van het inkomen uit het lesgeven. Maar er is geen andere weg op dit moment. Als samenleving moeten we allemaal ons deel doen en elkaar ondersteunen, en zorgen dat de druk op de gezondheidszorg niet nog meer toeneemt.

Ondertussen denken we hard na over manieren om jullie te helpen om te blijven yoga-en! Dit is een mooie gelegenheid om ‘echte yoga’ te leren en zelf, thuis, te oefenen.

Als ondersteuning hierbij willen we online lessen aan gaan bieden zodra we hebben uitgevonden hoe dat werkt. Dus… wordt vervolgd!


iYogaUtrecht is closed until April 6th. We have already canceled or postponed all events, and now we’re also stopping the regular classes. Of course we are very sad about this. This is our livelihood and love, and not only for us: the other teachers also depend on the income they gain from the classes. However at this point there is no way around it. As a society we have to all take our part and support each other, and do what we can to prevent putting more pressure on the health care system.

Meanwhile we are thinking about ways to keep you practicing! This is a great opportunity to learn ‘real yoga’ and practice by yourself, at home.

To assist you with that we¬†plan to offer online classes once we’ve figured out how to do that. So… to be continued!