On this day in 1918…

On this day in 1918, in the midst of another pandemic, BKS Iyengar was born. He was infected with the Spanish flu, survived, but suffered from a poor immune system which led him to contract many other diseases. This was a reason for his parents to send him to yoga. And having been sickly and weak, he was able to imagine what many others felt like, and to help them through yoga. So on this day we remember him and try to make the best of what we have now!

A different Christmas

2020 is een jaar van onverwachte wendingen geweest. En nu helemaal aan het eind – en op de geboortedag van BKS Iyengar zelfs – schrijven we voor de derde keer: de yogaschool gaat dicht. Het wordt bijna gewoon. Maar écht wennen doet het niet. En dat geldt vast voor iedereen die nu weer terug ‘in het hok’ moet. We hopen dat we jullie een klein beetje kunnen helpen met de online lessen. Meebewegen en je eigen stabiliteit vinden!

We willen deze gelegenheid ook graag aangrijpen om te vertellen hoe blij en dankbaar we zijn voor jullie allemaal. Of jullie nu online blijven meedoen, of telkens na de lockdown weer terugkomen op de yogaschool. Of misschien ben je een tijdje niet geweest maar denk je nog steeds met warme gevoelens terug aan de yogaschool. We hopen je weer te zien als de tijd daar rijp voor is. Dankjulliewel! <3

Geen grote kerstdiners dus, geen vuurwerk, maar dit jaar gelukkig welOnline Kerstyoga! De traditionele Kerstles met Claas op 25 en 26 december van 10.00-12.00. Zoom lekker in vanuit je eigen huis. Partners, huisdieren en kinderen mogen gewoon meedoen.

Ook de Nieuwjaarsles is voor de eerste keer in 7 jaar niet live, maar wel online te volgen op 1 januari van 12.00-14.00. Kom vooral voor een frisse start van 2021!

In de kerstvakantie zijn we elke dag virtueel open, maar kijk wel even op het rooster.


2020 has been a year full of unexpected twists and turns. And now, nearly at the finish line – and even on BKS Iyengar’s birth anniversary – we have to write for the third time: we’re closing the yoga school  It feels nearly normal. But we don’t really get used to it. And we’re sure that the same goes for everybody who has to get ‘back inside’. We do hope that we can help you a little bit with our ongoing online yoga classes. Move along with the winds, and find stability within yourself!

We would like to take this opportunity to tell you how happy and grateful we are for each and every one of you. Whether you continue to join online, or are getting back to the yoga school after every lockdown. Or maybe you haven’t been to yoga for a while but you are still thinking warm thoughts about us. We hope to see you again whenever the time is right. Thank You! <3

No big Christmas dinners, no fireworks, but this year we do have: Online Christmas Yoga! Our traditional Christmas Class with Claas on 25 and 26 December from 10.00-12.00. Zoom in from the comfort of your home. Partners, pets and children can join in if they want.

You can also join the New Year Yoga - not at school, but for the first time in 7 years online on 1 January from 12.00-14.00. Please join for a fresh start of 2021!

We are open every day (virtually) during the holidays but do check the schedule.

Again… back to school!

Vanaf donderdag 19 november mogen we jullie weer op de yogaschool ontvangen. We houden natuurlijk nog wel het protocol aan. Jeweetwel: reserveer je les van tevoren, een maximum van 12 personen met vaste plaatsen, zoveel mogelijk je eigen mat en props meenemen, en een mondkapje op tot je op je mat bent aangekomen… Maar als je daar bent, dan kunnen we ook weer beginnen. Wij kijken er naar uit! Kom snel weer bij ons aan je fysieke en mentale gezondheid en weerstand werken. De minister zei het in de persconferentie al: bewegen helpt!

Mocht je niet in staat zijn om naar de yogaschool te komen of gewoon liever online meedoen, dan kan dat natuurlijk ook. Bijna alle lessen die we op school geven zijn ook online te volgen, en de vroege-ochtend-, lunch- en avond-restorative lessen blijven voorlopig online only. Check het rooster en reserveer je les.


Starting Thursday 19 November we can welcome you again at the yoga school. Of course we still stick to our protocol. You know the drill: reserve your spot in advance, a maximum of 12 people in set places, bring your own mats and props as much as you can, and wear your face mask until you have arrived on your mat… But once you’re there, we can start. And we’re looking forward to it! Come and work on your physical and mental health and immunity. Even the minister said it at the press conference: movement helps!

If you’re not able to come to the yoga school or just prefer to join online, this is also still possible. You can follow almost all our ‘At School’ classes also online, and the early morning, lunchtime, and evening restorative classes will remain online only for the time being. Check the schedule and reserve your spot.

Need props?

We hebben een hele lading stoelen, bolsters, riemen en matten binnen gekregen, dus als je nog props nodig hebt om thuis te oefenen of om mee te nemen, mail ons of kom een kijkje nemen voor of na de les!

We received a shipment of chairs, bolsters, bents and mats so if you need props for your home practice or to bring to the studio, email us or come check them out before or after class times!

 

Bending back to Zoom

In deze onzekere tijden hebben we meer dan ooit flexibiliteit, moed en vertrouwen nodig om met omstandigheden mee te kunnen buigen, zonder onszelf te verliezen. We hopen dat je yogabeoefening je daarbij tot steun kan zijn en blijven. Zelf proberen we in ieder geval mee te bewegen met de omstandigheden en er het beste van te maken.

En staan ook in de yogaschool weer veranderingen op til. Zoals je waarschijnlijk wel gehoord hebt, heeft de regering besloten om groepslessen te verbieden vanaf 4 november 22.00. Dit betekent dus in ieder geval vanaf 5 november 2 weken geen live yogalessen. Natuurlijk zijn we ontzettend blij dat we wel online kunnen doorgaan! En we hopen jullie vanaf 19 november weer op de ASW te kunnen verwelkomen. Maar daarover later meer.

Als je je had ingeschreven voor een les ‘At School’ vanaf 5 november: de les wordt gecanceld en je inschrijving vervalt, je staat dus niet automatisch in een ‘Online’ les. Als je dat wel wilt, schrijf je dan even opnieuw in. De lessen die vervallen worden uiteraard niet in rekening gebracht.

Als je nog niet online hebt meegedaan: het valt best mee! Je hebt niet veel ruimte nodig, en in je huis heb je meer props dan je denktProbeer het eens! 


In uncertain times like these, we need flexibility, courage and trust more than ever so that we can bend along with the winds without breaking. And we hope that your yoga practice can remain a support for you. We try to go with the flow and make the best of the circumstances.

Also in the yoga school changes are afoot. You probably already heard it: the Dutch government has decided to forbid group classes starting 4 november 22.00. This means that starting 5 november, we will have no live yoga classes for at least 2 weeks. But of course we are very happy to be able to continue with our online classes! And we hope to welcome you back at the ASW from 19 november.

If you had signed up for a class ‘At School’ from 5 november onwards, the class will be canceled and your signup will be canceled as well. So you are not automatically signed up for the ‘Online’ class. If you do want to participate, please sign up again. Of course you will not be charged for the classes that get canceled.

If you haven’t joined online: it’s not as bad as you think! You don’t really need a lot of space, and you have more props in your home than you might thinkGive it a try!

We’re still open. Now with masks.

Yogascholen mogen volgens de nieuwe ‘gedeeltelijke lockdown’ maatregelen nog steeds open blijven. Dat voelt een beetje dubbel: we zijn er natuurlijk blij mee, want we denken dat yoga helpt bij het gezond en optimistisch doorkomen van deze periode. En we horen van veel mensen hoe blij ze zijn met de yogalessen. Maar we willen ook verantwoordelijk blijven handelen, en zo min mogelijk bijdragen aan de verdere verspreiding van het virus. Daarom blijven we doen wat we al deden en voegen we nog wat extra maatregelen toe - zie hieronder en lees aandachtig!

 

En natuurlijk blijven de online lessen op het rooster, dus jullie kunnen altijd vanuit huis mee doen. We verwachten binnenkort een nieuwe lading props dus als je nog wat voor thuis nodig hebt, laat het ons weten…


With the new ‘partial lockdown’ government measures, yoga studios are still allowed to be open. We have mixed feelings about this: of course we’re happy, because we think that yoga helps to get through these times in a healthy way and with a positive mindset. And we hear from a lot of people that they’re happy with the yoga classes.  However we also want to be responsible and contribute as little as possible to the further spreading of the virus. So we will keep doing what we were already doing and adding some new measures - see below and read with care!

And of course we keep the online classes on the schedule, so you can always join from home. Also, we’re expecting a lot of new props soon, so if you need anything for your home practice, let us know…

 

c3113996-a327-44a6-87b5-5ce88b0540df

 

Wat we al deden (reminder!):

 • We handhaven de vaste indeling van de zaal, en het maximum van 12 deelnemers per les. De douches zijn gesloten. We blijven natuurlijk ventileren en poetsen. 
 • We vragen jullie om zoveel mogelijk eigen spullen mee te nemen en de spullen die je van de yogaschool gebruikt na de les te desinfecteren. Ook buiten de yogazaal: geef elkaar de ruimte, houd 1,5 meter afstand.
 • En het belangrijkste: als je enige symptomen hebt, of zieke huisgenoten, blijf thuis en doe online mee met de les! 

Nieuwe maatregelen vanaf donderdag 15 oktober:

 • kom omgekleed naar de les (of met je ‘buitenkleren’ over je yogakleren). De kleedruimte en kapstokken kun je gebruiken voor je spullen. En geef elkaar de ruimte. 
 • draag een mondkapje als je rondloopt in de studio, vanaf het moment dat je binnenkomt tot je op je mat bent. Doe het na de les weer op, en ook als je tussendoor naar de wc moet. 

What we were already doing (reminder):

 • We keep the strict placement of the mats in the room and the maximum of 12 students per class. No showers. And we keep ventilating and cleaning.
 • We ask you to bring your own yoga mats and props as much as possible, and disinfect the studio props you used after the class. Also outside of the yoga room: give each other space, keep 1,5 meters distance!
 • Most importantly: if you have any symptoms or housemates that are sick, stay home and join the online class!

New measures starting Thursday 15 october:

 • come to class already dressed for yoga (with your ‘outside clothes’ over your yoga clothes). You can use the dressing area and the coat racks for your stuff. And please give each other space.
 • wear a face mask whenever you walk around in the studio, starting when you come through the front door. You can take it off on your mat, and put it back at the end of the class or when you’re going to the toilet 

Back to school Q&A

We hebben veel enthousiaste reacties op onze vorige nieuwsbrief gekregen. Dank daarvoor! En we zien dat mensen zich al inschrijven voor de ‘offline’ lessen aan de Amsterdamsestraatweg. Dat kan dus ook! We voegen de komende dagen nog meer lessen toe dus blijf het rooster in de gaten houden. Jullie hebben natuurlijk allemaal ons Corona-protocol allang gelezen dus weten jullie wat jullie kunnen verwachten, maar we hebben een paar vragen gekregen die we hieronder hopen te beantwoorden.


We’ve gotten many enthusiastic responses to our last newsletter. Thank you for that! And we see that people are already signing up for ‘offline’ classes at the Amsterdamsestraatweg. We will add more classes in the coming days so keep an eye on our schedule. Of course you’ve all read our Corona protocol so you know what to expect, but we’ve received a few questions that we hope to answer here.

Prop-o-theek
If you borrowed props from our ‘prop-o-theque’ and you don’t need them anymore, you can bring them back. If you want to hold on a little longer, that’s fine too, just let us know. And if you want to keep them forever, you can buy them! You will receive an email from the ‘prop-o-thequarian’ on how to clean the props before returning them to us, and on how to buy the props if you want to keep them.
Q: Will you keep the online classes?
A: Yes. Some classes will remain online only, and some classes will be ‘hybrid’ classes where people can join live at ASW and others can join the online class.

Q: I see 2 kinds of classes on the schedule, which one should I choose?
A: You can see some of the classes are called ‘At School’ and others are called ‘Online’. The ‘At School’ classes are all at the ASW. We will stream the classes from the ASW and teach to the online students as well through the giant tv-screen so if you want that, sign up for the class at the same time but ‘Online’.

This is a bit of a trial-and-error process as we’ve never done this before, so if it doesn’t work or needs improvement, we’ll adjust. 

Q: How many people can join a class At School?
A: We have 12 spaces. In our big room, that is enough to give everybody a spot by a wall and have as many ‘rope sets’ available as possible. We could fit 2 or 3 more but then those people would not be able to use a wall or ropes so we have decided not to – for now. Because there are so few spots, it is important that you sign up on time, and if you can’t join, sign out on time too!

Q: But I come with my husband/wife/sister/mother, can’t we practice closer together?
A: Great question! We have 2 optional ‘partner spots’. There someone can practice in the middle of the room and if necessary move to the wall next to their housemate. This is for people from the same household only. We call them Family spots. If you want to use those, only one of you signs up for the At School class. You can send us an email to let us know you’re coming with your partner/boyfriend/brother/father and we’ll sign the other one up later.

Q: Will people in the class see me if I join online?
A: In principle, no. Only the teacher will. Unless there is something special to see and the teacher wants to showcase that, in which case we will of course ask permission.

Q: Will the online students see me when I’m in the class?
A: In principle, no. Only if you’re asked to demonstrate something on the podium.

Q: Do you record the classes?
A: No. A class is a one-time event only.

Q: Will there be cats?
A: No. Only yours – if you participate online.

Corona measures

Below some highlights from our Corona measures. Please check our full Corona Protocol before signing up for a class!

Stay home if you’re unwell – we do too

 • even if it’s just a little cold
 • also if your housemates are sick
 • take the class online!

Sign up for class ahead of time

 • we have less spaces so be on time
 • sign out well ahead of time if you can’t make it
 • make sure your contact info is up-to-date

Walk or cycle to class if possible

 • avoid public transport
 • our door opens 10 minutes before class

Give each other space

 • we don’t give hands-on adjustments
 • stay in your own space during class
 • 1,5 meter distance also outside the yoga room
 • 1 person at a time in the dressing area

Help us keep a smooth flow

 • come already dressed for yoga
 • enter and leave the yoga room 1 by 1
 • minimize toilet use (only if necessary); no showers

Wash your hands

 • we provide soap and disinfectant
 • use your own towel or paper towel (and discard the latter immediately)

Bring your own mat, belt and towel

 • a big bath towel to cover the props
 • and if you like, also your own eye pillow
 • disinfect the yoga school props before and after class

We do extra cleaning and ventilate well

 • our ventilation system is (and was) always on
 • we will use extra ventilation during and after class
 • if it is not raining, the windows will be open

Welcome back!

Na ruim 3 maanden online lesgeven mogen we jullie weer op de ASW verwelkomen! Wij kijken er naar uit om jullie weer in levende lijve te zien – en horen, want op Zoom is het voor ons maar stil.

We gaan de komende tijd experimenteren met een divers aanbod: de online lessen blijven! Sommige lessen zullen alleen online gegeven worden, en je kunt lessen op de ASW ook online bijwonen (hopen we!). Het nieuwe rooster komt binnenkort online – maar we vragen van jullie beetje geduld en flexibiliteit. We gaan klein beginnen en langzaam opbouwen;

We hebben natuurlijk ook een protocol opgesteld met maatregelen om zo veilig mogelijk en binnen de richtlijnen van de overheid les te kunnen geven. Dit vereist wat van ons, maar ook van jullie! Lees ons protocol voor je naar de les komt. En pak je tas maar vast in want vanaf nu moet je sommige spullen zelf meenemen…

Als je lessenkaart verlopen is, kun je die weer activeren als je wilt. Stuur ons even een mailtje. We verlengen de looptijd zonder problemen. Als je de verlopen lessen aan ons wilt ‘doneren’ en een nieuwe kaart wilt kopen kan dat natuurlijk ook. Als jij financieel getroffen bent (of sowieso minder financiële ruimte hebt), kijk dan hier wat de mogelijkheden zijn of neem contact met ons op als je een ander plan hebt.

handstand claas

After more than 3 months of online teaching, we’re ready to welcome you back at the ASW! We’re looking forward to see and hear you again because it’s very quiet for us on Zoom.

We will experiment with a diverse offering: we’re keeping the online classes! Some classes will be online only for now, and other ‘live’ classes at ASW will be webcasted as well (we hope!). The new schedule will be online soon but we ask a bit of patience and flexibility from you as we’ll start small and build up gradually.

Of course we have made a protocol with measures to be able to re-open as safely as possible and within the government guidelines. This means we have to do some things, but you will too! Check the protocol before you book a class. And pack your bags, because from now on we will ask you to bring some stuff…

If your class card expired you can choose to reactivate it. Just shoot us an email. We will extend the expiration date without problems. If you want to ‘donate’ the expired classes to us and buy a new card instead you’re of course welcome to do so. If you have financial hardship due to Covid (or anyway), then look here to see what options we offer, or contact us if you have a different idea.