Carla

Op zoek naar balans is Carla Smit in 2012 gestart met Iyengar Yoga. Deze bewegingsvorm geeft haar energie, kracht en focus. Lichaam en geest komen weer in verbinding. Een belangrijke motivatie voor Carla is de uitdaging, speelsheid en expressie die ze ervaart tijdens de beoefening van yoga. Het is bijna vergelijkbaar met het gevoel dat ze heeft als ze achter haar schildersezel staat.
Verdieping was in 2016 een logische, volgende stap. De praktijk werd verankerd door de filosofische en anatomische lessen tijdens de verdiepingscursus bij iYoga Utrecht. Daar heeft ze ervaring opgedaan met het assisteren tijdens reguliere lessen en therapeutische lessen als aanvulling op het zelf lesgeven. Want ook dat was een logisch vervolg. Het kunnen delen van de positieve ervaring van yoga met anderen. Begeleid door Nanda Peek en Hiske van der Meulen heeft Carla in juni 2019 haar Introductory certificaat behaald en vervolgt ze haar pad met Iyengar yoga.