Nieuws

September ’21 nieuws

September ’21 nieuws

Wij zijn blij met onze kleine gemeenschap, waarin zowel lief als leed gedeeld wordt. Letterlijk, in dit geval. Hieronder vind je een bericht van Masja, die een moeilijke tijd doormaakt, en die wij alle kracht, liefde en overgave toewensen die ze maar nodig heeft. En...

Lees meer
Small steps

Small steps

It looks like the spring of '21 is slowly emerging... and equally slowly, the Netherlands are opening up. From 19 May onwards we may welcome 2 people per class 'live' - as it stands now. Not quite enough for a 'real' class in the big room. But great for those of you...

Lees meer
Small steps

Small steps

Het lijkt erop dat de lente van 2021 heel langzaam gaat aanbreken... en langzamerhand wordt er ook in Nederland weer meer mogelijk. Vanaf 19 mei mogen we - zoals het er nu naar uitziet - weer 2 mensen per les live ontvangen. Dat is nog niet genoeg voor een 'echte' les...

Lees meer
You can’t always get what you want…

You can’t always get what you want…

The Stones already said it.Snow in April? Your kite stuck in the trees? Yoga school closed? It may not be exactly what you want. It may be a serious pain in the behind. And you can devote a lot of thoughts to that 'not wanting'. Have all kinds of opinions about it....

Lees meer
You can’t always get what you want…

You can’t always get what you want…

The Stones zeiden het al.Sneeuw in April? Je vlieger vast in de bomen? Een dichte yogaschool? Het is misschien niet direct wat je wilt. Het kan heel vervelende situaties opleveren. En je kunt heel wat gedachten wijden aan dat 'niet-willen'. Er allerlei meningen over...

Lees meer
A different Christmas

A different Christmas

2020 has been a year full of unexpected twists and turns. And now, nearly at the finish line – and even on BKS Iyengar’s birth anniversary – we have to write for the third time: we're closing the yoga school. It feels nearly normal. But we don’t really get used to it....

Lees meer
A different Christmas

A different Christmas

2020 is een jaar van onverwachte wendingen geweest. En nu helemaal aan het eind - en op de geboortedag van BKS Iyengar zelfs - schrijven we voor de derde keer: de yogaschool gaat dicht. Het wordt bijna gewoon. Maar écht wennen doet het niet. En dat geldt vast voor...

Lees meer